Tiếng Pháp Trung Cấp Online A2B1 Online

tiếng pháp trung cấp online a2b1 online allezy

Học Tiếng Pháp Trung Cấp Online A2B1 Online không buồn ngủ – Lên trình B1 chỉ sau 35 buổi

? Học qua video bài giảng độc quyền và 41h tương tác trực tiếp, nói không với đọc-chép

? Đến lớp là bật mic liên tục để luyện nói và chữa phát âm

? Vừa học vừa du lịch tại chỗ, làm quen với các bạn từ khắp Việt Nam và thế giới

? Bỏ túi kho từ vựng và cách diễn đạt “à la française” cùng cựu du học sinh Pháp 4 năm

Giảng viên khoá học – anh Vũ Minh Tuấn

? Giáo viên thỉnh giảng tại Đại học Hà Nội (HANU)

? 4 năm sinh sống và học tập tại Pháp

? Đứng thứ 2 toàn ngành Master 1 Quản trị nhân lực đa văn hoá tại Pháp

? Thông thạo 5 thứ tiếng Việt – Anh – Pháp – Trung – Ý

Khóa học Tiếng Pháp Trung Cấp Online A2B1 Online

Leave A Comment